Automatska krojnica

Top-Cut 6-8-9

detaljnije

Mašina za polaganje

detaljnije

Biliardo kater

detaljnije

Video galerija

Futura CAD -Softver za izradu krojnih slika

Sajam kompozitnih materijala, FK Group, Dizeldorf 2016.

A6 Laser Projection