rupičarke (automati)

Typical-GT9820

detaljnije

Typical-GT1790

detaljnije

Typical-GT690

detaljnije

Video galerija

Futura CAD -Softver za izradu krojnih slika

Sajam kompozitnih materijala, FK Group, Dizeldorf 2016.

A6 Laser Projection